1ος κύκλος gallery

Ο πρώτος κύκλος των φωτογραφικών σεμιναρίων ξεκίνησε στις 13 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε στις 11 Νοεμβρίου. Οι Συμμετοχές δημιούργησαν δύο ομάδες – έμπειροι και αρχάριοι.

1ος κύκλος – Πρακτική studio


1ος Κυκλος-πρακτική έξω

1ος κύκλος – Νυχτερινή φωτογραφία