Καλώς ήλθατε στο εργαστήρι φωτογραφίας

Το Εργαστήρι φωτογραφίας - Η κατεύθυνση και οι στόχοι του

Δεν λειτουργούμε ανταγωνιστικά μεταξύ μας αλλά μόνο συλλογικά με σκοπό και στόχο να μάθουμε ,να εμπνευστούμε και να εμπνεύσουμε και φυσικά να υπερβούμε όλα αυτά που μας περιβάλουν μέσα από την αφαίρεση.
Ο στόχος είναι να κατακτήσουμε και να ξεπεράσουμε την τεχνική πηγαίνοντας σε ένα πιο συναρπαστικό και δημιουργικό στάδιο της εικόνας από το τι κάνει η δεν κάνει το διάφραγμα, η ταχύτητα, οι φακοί μας και ο εξοπλισμός μας.
Προσπαθούμε να λειτουργούμε πιο ταπεινά και ουσιαστικά μέσα από το συγκεκριμένο μέσο
και εκφραζόμαστε πραγματικά όταν έχουμε κάτι να πούμε, πρώτα σε εμάς και κατόπιν στους άλλους.
Στο εργαστήρι παρέχεται ο απαραίτητος εξοπλισμός αν δεν υπάρχει από τον συμμετέχοντα,  ώστε να είναι εφικτός ο στόχος εξοικείωσης με την τεχνική αλλά και την  φωτογραφική εμπειρία-επαφή μέσω της πρακτικής και των ασκήσεων.

ΕΝΑΡΞΗ 1ου κύκλου / 13 Οκτωβρίου  - ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΕΝΑΡΞΗ 2ου κύκλου / 10 Νοεμβρίου  - ΟΛΟΚΛΗΡΩθΗKE
ΕΝΑΡΞΗ 3ου κύκλου / 12 Ιανουαρίου - ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΕΝΑΡΞΗ 4ου κύκλου / 2 Μαρτίου - ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ